A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради

Права та обов'язки дітей (учнів)

Дата: 10.03.2023 15:42
Кількість переглядів: 21

Діти (учні) мають право на:

 • освіту (безплатну й обов’язкову початкову освіту; доступність безплатної повної загальної середньої освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги);
 • свободу думки, совісті та релігії;
 • свободу вільно висловлювати свої думки (шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини);
 • мирне публічне зібрання (кожна дитина має право збиратися разом з іншими дітьми, приєднуватися або утворювати асоціацію чи спілку, за умови, що в процесі не будуть порушуватися права інших осіб);
 • недоторканність приватного життя, честі та гідності;
 • відпочинок, ігри та дозвілля (кожна дитина має право на відпочинок та вільний час, у який вона може грати та вільно брати участь у культурному та художньому житті).

Конституція України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інші підзаконні акти

 • доступність освіти (рівні умови доступу до освіти);
 • безоплатну освіту (безкоштовне навчання від 1-го до 12-го року здобуття загальної середньої освіти);
 • якісні освітні послуги;
 • здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти незалежно від належності або неналежності до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань);
 • здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини особам, які належать до національних меншин України;
 • навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу особам, які належать до корінних народів України;
 • вільне формування політичних та світоглядних переконань;
 • індивідуальну освітню траєкторію (вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання);
 • створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • захист від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • повагу людської гідності та захист від приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою*;
 • безпечне освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу (цькування);
 • захист від будь-яких форм фізичного та психічного насильства під час освітнього процесу;
 • захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою;
 • отримування соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • неприпустимість словесних образ, лайки та підвищеного тону спілкування з боку інших учнів та педагогів на свою адресу;
 • безкоштовні підручники та посібники, у тому числі й в електронному форматі;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;
 • доступ до  інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • особисто або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти (через органи учнівського самоврядування);
 • початок занять не раніше 8 години/при двозмінному режимі навчання початок занять у другу зміну – не пізніше 14 години, закінчення – не пізніше 19-20 год.;
 • такий обсяг домашніх завдань, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі 45 хв.; у 3 класі – 1 години 10 хв.; 4 класі – 1 год. 30 хв.; у 5-6-му класах – 2,5 години; у 7-9 класах – 3 години; у 10-12 класах – 4 години;
 • проведення предметів, що вимагають значного розумового напруження для молодших школярів на 2-3 уроках, а для учнів середнього і старшого віку – на 2, 3, 4 уроках;
 • розподіл навчального навантаження протягом тижня таким чином, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок та середу;
 • оптимальне навчальне навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров'я і фізичної культури (лише у 10-12-х класах допускається проведення спарених уроків з основних і профільних дисциплін (предметів);
 • на відпочинок, канікули, позашкільну діяльність.

* Ігнорування фізичних потреб дитини (заборона піти до туалету) може трактуватися судами як жорстоке поводження з дітьми і аморальний проступок, що є підставою для звільнення.

 

Діти (учні ) зобов’язані :

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності);
 • досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • дотримуюватися принципу академічної доброчесності (самостійно виконувати навчальні завдання, робити посилання на джерела інформації, дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права, надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної);
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно себе, учнів, вчителів та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень